SBF Bostad AB (publ) – förvärv av fastigheter i Skövde och Huskvarna

Fastighetsförvärv i Skövde

SBF Bostad AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv, via bolag, av fastigheten Linnéan 1 i centrala Skövde. Fastigheten, som färdigställdes 2019, innehåller 48 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till 3 215 kvadratmeter. Fastigheten förvärvas för ett överenskommet marknadsvärde om 114 miljoner kronor, innan avdrag för latent skatt. Säljare är det lokala fastighetsbolaget Lorentzon Thorwalls Förvaltning AB. Säljarens rådgivare i affären var ERA Skaraborgsmäklaren. Köparens juridiska ombud var Bergman & Eek Advokat AB.

Tillträde beräknas ske den 1 februari 2021, givet att villkor i avtalet är uppfyllda. Fastigheten har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

”Det är glädjande att förvärva en fin, nyproducerad fastighet från en välrenommerad aktör på Skövdes fastighetsmarknad. Fastighetens starka kassaflöden och låga underhållsbehov under lång tid framöver kommer utgöra ett bra komplement till bolagets övriga fastigheter”, säger Johan Grevelius, VD SBF Bostad AB (publ).

Fastighetsförvärv i Huskvarna

SBF Bostad AB (publ) har den 21 december 2020 förvärvat och tillträtt en välbelägen fastighet med 17 lägenheter i centrala Huskvarna. Fastigheten förvärvades på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet. Säljaren, ett lokalt fastighetsbolag, företräddes av Newsec. Köparens juridiska ombud var Bergman & Eek Advokat AB.

SBF Bostad AB (publ) kommer efter tillträde av fastighetsbestånden att ha ett fastighetsvärde uppgående till drygt 2 miljarder kronor. Bolaget kommer därefter att äga fastigheter i Borgholm, Borås, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Trelleborg och Ystad. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 129 000 kvadratmeter. Genom ovanstående förvärv, är Bolaget för tillfället fullinvesterat.

”Det är glädjande att vi kan fortsätta bygga en större fastighetsportfölj i SBF Bostad AB (publ). Vi ser fram emot fortsatt kapitalintag under 2021 och ytterligare fastighetsförvärv”, säger Johan Grevelius, VD SBF Bostad AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 22 december 2020 kl. 11.30