SBF Bostad AB (publ) – förvärv av fastigheter i Staffanstorp – nyemission pågår

Fastighetsförvärv

SBF Bostad AB (publ) har idag fattat beslut om förvärv, via bolag, av två hyresfastigheter i Staffanstorp. Fastighetsbestånden består sammanlagt av 101 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till knappt 12 000 kvadratmeter. Bestånden har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Fastighetsbestånden förvärvas från Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB och enligt LAIFs riktlinjer värderas fastigheterna av två externa värderingsbolag; JLL och Newsec, och förvärven sker till marknadsmässiga villkor.Fastighetsbestånden beräknas tillträdas under fjärde kvartalet 2020, givet att villkor i avtal är uppfyllda och att finansieringen är klar inom angiven tid.

SBF Bostad AB (publ) kommer efter tillträde av fastighetsbestånden att ha ett fastighetsvärde uppgående till knappt 1,9 miljarder kronor. Bolaget kommer därefter att äga fastigheter i Borgholm, Borås, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Staffanstorp, Trelleborg och Ystad. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 125 000 kvadratmeter.

Nyemission pågår

Genom ovanstående förvärv, är Bolaget för tillfället fullinvesterat. Nyemission pågår i syfte att möjliggöra ytterligare förvärv av hyresfastigheter. Bolaget utvärderar fortlöpande tänkbara fastighetsbestånd. Sista teckningsdagen i nyemissionen är fredagen den 4 december 2020. Information om emissionen hittar ni på Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

”Det är glädjande att vi kan fortsätta bygga en större fastighetsportfölj i SBF Bostad AB (publ). Vi ser fram emot fortsatt kapitalintag och ytterligare fastighetsförvärv”, säger Johan Grevelius, VD SBF Bostad AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 30 november 2020 kl. 13.15.