SBF Bostad AB (publ) – förvärvar fastigheter i Malmö för 348 Mkr

SBF Bostad AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv, via bolag, av fastigheterna Blosset 4, Roslagen 3, Tjäderhönan 1, David 35 och David 36 i centrala Malmö. Fastigheterna innehåller 112 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till 9 368 kvadratmeter. Fastigheterna förvärvas för ett överenskommet marknadsvärde om ca 348 miljoner kronor, innan avdrag för latent skatt. Säljare är en privat fastighetsägare.

Tillträde beräknas ske den 31 augusti 2021, givet att villkor i avtalet är uppfyllda. Fastigheterna ligger på attraktiva lägen i Malmö, och det finns en stor potential att utveckla lägenheterna.

”Jag är glad och stolt över att vi idag genomfört vårt hittills största enskilda köp i SBF Bostad. Dessa centralt placerade fastigheter i Malmö är bra tillskott till SBF Bostads fastighetsportfölj, som med detta innehåller cirka 1 800 lägenheter på 15 orter. Merparten av denna fastighetsportfölj ligger i Skåne och jag känner mig trygg i att vårt lokala kontor i Malmö kommer att ta hand om och utveckla, dessa fastigheter på samma framgångsrika vis som de gör med SBF Bostads övriga fastigheter.

Jag kan också konstatera att marknaden för hyresbostäder har varit fortsatt stark under det första halvåret 2021, vilket är positivt för våra investerare”, säger Johan Grevelius, VD SBF Bostad AB (publ).

SBF Bostad AB (publ) kommer, i och med tillträdet av fastigheterna i detta köp, att ha ett fastighetsvärde uppgående till drygt 2,5 miljarder kronor. Bolaget kommer därefter att äga fastigheter i Borgholm, Borås, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Malmö, Osby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Trelleborg, Ystad och Åstorp. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 128 000 kvadratmeter.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,
mobil 070
 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 21 juli 2021 kl. 16.10.