SBF Bostad AB (publ) säljer i Kävlinge och förvärvar i Örkelljunga

SBF Bostad AB (publ) har idag avyttrat tre fastigheter, med total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 1 800 kvadratmeter i Kävlinge, via bolag till ett lokalt fastighetsbolag.

Idag har SBF Bostad AB (publ) även, via bolag, förvärvat och tillträtt tre fastigheter i Örkelljunga. Fastighetsbeståndet innehåller sammanlagt 129 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 8 300 kvadratmeter. Beståndet har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Fastighetsbeståndet förvärvas från Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ), som är under avveckling. Enligt LAIFs riktlinjer, värderas fastigheterna av två externa värderingsbolag; JLL och Newsec, och förvärven sker till marknadsmässiga villkor.

SBF Bostad AB (publ) kommer efter dagens transaktioner att ha ett fastighetsvärde, för tillträdda fastigheteter, uppgående till cirka 933 miljoner kronor – detta före tidigare offentliggjorda kommande förvärv under det första kvartalet 2020.  Bolaget äger idag fastigheter i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Ystad och Örkelljunga. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 72 000 kvadratmeter, varav merparten är bostadsyta.

”Det är glädjande att vi kan fortsätta bygga en större fastighetsportfölj i SBF Bostad AB (publ). Med tidigare kommunicerade förvärv kommer portföljen att överstiga 1,1 miljarder kronor under det första kvartalet 2020. Från nyemissioner finns fortfarande ett mindre investeringskapital kvar för kommande fastighetsförvärv och det är vår förhoppning att fortsätta växa fastighetsbeståndet under 2020.”säger Johan Grevelius, VD SBF Bostad AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 18 december 2019 kl. 15.30.