Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv av totalt 115 lägenheter med en total yta om 10 276 kvm i Osby och Borgholm.

Vi övertar väl underhållna fastigheter som vi ser fram emot att förvalta. Fastigheterna blir ett bra komplement till fastigheten Rädisan 1 i Laholm som förvärvades i oktober 2016, säger Lars Swahn, VD på Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör ovanstående information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 15 november 2016, kl. 16.30.