Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) köper fastighet i Laholm

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv av fastigheten Rädisan 1 i Laholm. Fastigheten består av 49 lägenheter varav tre lägenheter hyrs ut med ett blockavtal till Laholms kommun. Den totala ytan är 4 031 kvm. Tillträde kommer att ske omgående.

Säljare är det kommunala bostadsbolaget Laholmshem AB. Legal rådgivare till köparen var Bergman & Eek Advokat AB.

 

Kommentar Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Genom detta förvärv har vi stärkt vår närvaro ytterligare i Laholm. Fastigheten är ett fint komplement till vårt befintliga bestånd i staden, där vi nu äger och förvaltar ca 200 lägenheter, via Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) samt andra bolag i koncernen. 

Vi övertar en väl underhållen fastighet som vi ser fram emot att förvalta framöver.

 

Kommentar Laholmshem AB

Laholmshem AB önskar Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) lycka till och är övertygande om att fastigheten kommer att förvaltas vidare på ett utmärkt sätt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

 

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör ovanstående information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 17 oktober 2016, kl. 16.00.