SBF Bostad tar plats i MSCI Global Micro Cap Index

MSCI är sedan mer än 50 år världens ledande leverantör av index. MSCI uppdaterar löpande sina index och presenterade den 12 november vilka bolag som ska ingå i MSCI World Micro Cap Index. SBF Bostad AB (publ) har valts ut att vara ett av dessa bolag och kommer ingå i MSCI World Micro Cap Index […]

Nu ratar ungdomarna storsta’n

När unga väljer hemort är det inte längre storstan som lockar mest, det är tvärtom mindre och mellanstora städer, enligt ny rapport. Unga attraheras av de gröna industrisatsningar som nu i stor utsträckning sker utanför storstadsområdena, och effekten av det är att storstan ofta väljs bort av unga till förmån för mindre samhällen där jobben […]

Ny tävling för grönare städer

IVL Svenska Miljöinstitutet startar nu en innovationstävling med fokus på innovationer som skapar attraktiva utemiljöer i våra städer, och bidrar till biologisk mångfald. ”Vi behöver använda ytorna i våra städer på ett smart sätt, både för att anpassa oss till ett förändrat klimat, men också för att de ska ge rekreation och välmående. Med innovationstävlingen […]

Den 11:e oktober öppnar nyemissionen i SBF Bostad AB

SBF Bostad har flera starka år bakom sig där bostadsportföljen har vuxit till ett värde av ca 2,6 miljarder kronor. Fonden har sedan starten haft en totalavkastning på 43,2 % där 23,6 % har tillkommit de senaste 12 månaderna. Från den 11:e oktober har du möjlighet att bli delägare i SBF Bostad – ett av […]

Bostadsbolag bildar nytt hållbarhetsforum

Det finns ett stort behov av ett proaktivt och lösningsorienterat forum för hållbarhetsfrågor i bostadsutvecklingssektorn. Därför startas Hållbart Stockholm 2030 (HS30). Bakom satsningen står forskningsinstitutet RISE och sex fastighetsbolag. Det ska vara ett hållbarhetsforum för att transparent dela kunskap och bidra till medlemmarnas konkreta arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Bygg- och fastighetsbranschen […]

Klartecken för nya Barkarby sjukhus

Hemsö förvärvar mark för etablering av Barkarby sjukhus och nytt äldreboende. Förvärvet innebär att planeringen för Barkarby sjukhus samt familjecentral, äldreboende och andra bostäder går in i ett nytt skede. Marken är belägen mitt den växande stadsdelen, i omedelbar anslutning till den kommande kollektivtrafiknoden med tunnelbana, pendeltåg samt bussknutpunkt vid Barkarby station. Hela 1,4 miljoner […]

Rekordlång 3d-printad cykelbro

Den nederländska staden Nijmegen har fått världens längsta cykelbro i betong, byggd med additiv tillverkning. Den 29 meter långa bron i De Geologenstrook park i staden invigdes den 8 september. För den runda vågformade designen står Michiel van der Kley- Själva utskriften har gjorts i flera delar som sedan satts samman på plats. Projektet visar […]

Få nya satsningar på bostäder i regeringens budget

Budgetpropositionen för 2022 innehåller få nya satsningar kopplade till bostadsmarknaden. – Regeringen vill att Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Budgetsatsningar i all ära, men det som verkligen behövs är ett sammanhållet omtag av bostadspolitiken. Inte minst behövs en skattereform för balanserade ekonomiska villkor mellan ägda och hyrda bostäder, säger Anders […]

Arkitekturtävling för nytt snömuseum i – i samarbete med jultomten

Ruukki Construction är ett finskt fastighetsbolag som organiserar tävlingen Unbelievable Challenge 2021 för unga och nyutexaminerade arkitekter. Syftet är att ta fram idéer för utformningen av ett snömuseum i staden Rovaniemi. Tävlingen arrangeras tillsammans med jultomten eftersom Rovaniemi är en stad som ligger honom varmt om hjärtat, och han är nu orolig över klimatförändringarna och […]