Är du intresserad av att investera? Gå till sbffonder.se

Är du hyresgäst? Gå tillsbfboservice.se

Pressmeddelanden

SBF Bostad AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 12 april 2019, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter. 

Läs mer »

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 626 550 KSEK (441 400)
· Hyresintäkterna ökade med 30 % till 19 809 KSEK (15 279)
· Driftnettot ökade med 57 % till 11 115 KSEK (7 060)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 8 290 KSEK (-141)
· periodens Resultat per A-aktie uppgick till 1 013,04 kronor (-29,73)
· periodens Resultat per stam-aktie uppgick till 663,23 kronor (0,00)
· epra NAV PER A-AKTIE 52 037 KRONOR (50 256)
· Utdelning med 1 100 kronor per a-aktie utbetald enligt stämmobeslut

 

Samtliga värden i jämförelse med perioden 1 januari till 30 juni 2018.

Läs mer »

SBF Bostad AB (publ) förvärvar fastigheter i Borgholm och Ystad

SBF Bostad AB (publ) har för avsikt att, via bolag, förvärva fastighetsbestånd i Borgholm och Ystad. Fastighetsbestånden innehåller sammanlagt 200 lägenheter och har en total yta uppgående till ca 16 000 kvadratmeter. Fastigheterna är centralt belägna på respektive ort. Förvärvspriset uppgår till cirka 185 miljoner kronor. Beståndet har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Läs mer »

Teckningsperioden i nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) är avslutad

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut onsdagen den 5 juni 2019 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till ca 67 miljoner kronor, omfattande 1 288 A-aktier. SBF Bostad (publ) har idag ett fastighetsvärde uppgående till ca 687 miljoner kronor. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter.

Läs mer »

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ), namnändrat till SBF Bostad AB (publ), vilket kommer att effektueras hos NGM Growth Market den 24 april 2019, offentliggör beslut om nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämma den

12 april 2019, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter. 

Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen och i prospektet höja det maximala beloppet för kapitalintag. Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 104 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. Årsstämman den 12 april har fattat beslut om namnändring till ”SBF Bostad AB (publ)”, vilket registrerats hos Bolagsverket den 17 april 2019. Prospektet kommer att lämnas in till Finansinspektionen i det nya namnet SBF Bostad AB (publ).

Läs mer »

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) förvärvar fastighetsbestånd i Skellefteå

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har, via bolag, ingått avtal om förvärv av tretton fastigheter i centrala Skellefteå. Fastighetsbeståndet innehåller 96 lägenheter och har en total yta uppgående till cirka 7 300 kvadratmeter. Förvärvspriset uppgår till dryga 95 miljoner kronor. Fastigheterna är till största delen byggda mellan 1940-1970. Fastighetsbeståndet beräknas tillträdas den 11 april 2019, givet att förbehåll och villkor i avtalet är uppfyllda.

Läs mer »

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på NGM Nordic AIF, och drivs i en fondliknande struktur som lyder under den europeiska fondlagstiftningen, LAIF, ”Lagen om alternativa investeringsfonder”, med Svenska Bostadsfonden Management AB som AIF-förvaltare. Verksamheten består i att äga och förvalta svenska bostadshyresfastigheter.

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 479 200 KSEK (322 118)
· Hyresintäkterna ökade med 67 % till 31 987 KSEK (19 087)
· Driftnettot ökade med 110 % till 18 215 KSEK (8 655)
· Årets resultat efter skatt uppgick till 6 069 KSEK (5 829)
· NAV per A-aktie 51 321 (51 247)

Läs mer »

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information – läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information - läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.